Το άρτια καταρτισμένο προσωπικό της Home Energy φροντίζει να κρατά το κτίριο σας στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται
είναι ελεγμένα και δεν προκαλούν καμμία φθορά στις επιφάνειες του κτιρίου σας. Τα υλικά, τα δώρα κα η ασφάλιση του προσωπικού δεν επιβαρύνουν
την πολυκατοικία.