Η διασφάλιση της ακεραιότητας της ζωής μας αλλά και της περιουσίας μας σε περίπτωση πυρκαγιάς είναι η άμεση και άρτια λειτουργία των πυροσβεστήρων.
Η παρουσία πυροσβεστήρων στις πολυκατοικίες και τα κτίρια είναι απαραίτητη από τον νόμο. Η αναγόμωση των πυροσβεστήρων πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία τους και είναι υποχρεωτική από το νόμο.

Αναλαμβάνουμε την παραλαβή-αναγόμωση-εγκατάσταση-παράδοση των πυροσβεστήρων στο χώρο σας άμεσα και υπεύθυνα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.