Η Home Energy έχει πλέoν το ποιο σύγχρονο , αναλυτικό αξιόπιστο και εξειδικευμένο σύστημα έκδοσης κοινοχρήστων . Περιέχει όλα τα απαραίτητα πεδία καταχώρισης εξόδων για την πολυκατοικία .
Η κάθε κοπέλα όπου διαχειρίζεται  τετρακόσιες ( 400 )  πολυκατοικίες στην έκδοση των κοινοχρήστων είναι εξειδικευμένη στο πρόγραμμα χωρίς όμως να μπορεί να αλλάξει τα χιλιοστά του κάθε διαμερίσματος η να κάνει οποιαδήποτε παρέμβαση στο μηχανογραφικό σύστημα .
Η πολυκατοικία παραλαμβάνει με την κάθε έκδοση δυο ( 2 ) συγκεντρωτικές καταστάσεις , ένα ειδοποιητήριο και μια εξοφλητική απόδειξη για κάθε ένοικο και ξεχωριστή για κάθε  ιδιοκτήτη .
Ο διαχειριστής συνεργάζεται αποκλειστικά και μόνο με μια κοπέλα η οποία τον εξυπηρετεί σε οτιδήποτε χρειάζεται για την πολυκατοικία .